เผยแพร่เมื่อ/created date: 29 Mar 2020

กล้วยหกเขาสอยดาว

Musa itinerans Cheesman
กล้วยหก
MUSACEAE
ลำต้นเทียมสูง 2.5 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 15 ซม. กาบลำต้นสีเขียวอมเหลือง มีประดำเล็กน้อย ด้านในสีเหลืองอ่อน ก้านใบสีเขียวอมเหลือง เส้นกลางใบสีเขียว ก้านช่อดอกมีขน กาบปลีสีแดงเข้ม รูปร่างป้อมสั้น เครือหนึ่งมี 5-7 หวี หวีหนึ่งมี 9-13 ผล ผลป้อมปลายทู่โคนเรียว ก้านผลยาวเกือบเท่าความยาวของผล มีเมล็ด
ภาคเหนือ
รับประทานปลี
-
-

1189 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: