เผยแพร่เมื่อ/created date: 29 Mar 2020

กล้วยน้ำเชียงราย

Musa (ABB Group) ‘Nam Chiangrai’
MUSACEAE
ลำต้นเทียมสูง 2.0-2.5 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางลำต้นเทียมมากกว่า 15 ซม. สีของกาบลำต้นเทียมมีจุดประทั่วไป กาบด้านในสีขาว โคนต้นสีชมพู มีไข โคนก้านใบมีปีก ขอบก้านใบปิด ขอบมีสีแดง เส้นกลางใบสีขาว ก้านช่อดอกไม่มีขน ปลีห้อย ใบประดับรูปไข่แต่ค่อนข้างป้อม สีด้านบนสีแดงคล้ำมีไข ด้านล่างสีแดง ปลายใบประดับแหลม ไม่ม้วน การเรียงของใบประดับซ้อนกันมาก ก้านดอกสั้น ผลขนาดใหญ่ กว้างประมาณ 3-4 ซม. ยาวประมาณ 11-13 ซม. หวีหนึ่งมีประมาณ 15-20 ผล เครือหนึ่งมีประมาณ 10-12 หวี รูปร่างผลป้อม เมื่อสุกเนื้อสีขาว
เชียงราย
รับประทานผล ใบใช้ห่อของ
-
-

268122 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: