เผยแพร่เมื่อ/created date: 29 Mar 2020

กล้วยตานีคลองตานี

Musa balbisiana Colla (กล้วยตานีคลองตานี)
กล้วยงู (พิจิตร) , กล้วยชะนีใน, กล้วยตานีใน, กล้วยเมล็ด (สุรินทร์), กล้วยพองลา(ใต้) ชื่
MUSACEAE
ลำต้นเทียมสูง 3.5-4.0 เมตร สีเขียวมีปื้นดำ หรือมีประดำเล็กน้อย เส้นกลางใบสีเขียวไม่มีร่อง ก้านช่อดอกไม่มีขน กาบปลีรูปค่อนข้างป้อม ปลายมน ด้านบนสีแดงอมส้ม ด้านล่างสีแดงเข้มใส กาบปลีกางขึ้นตั้งฉากกับช่อดอกและไม่ม้วนงอ เครือหนึ่งมีประมาณ 8 หวี หวีหนึ่งมี 10-14 ผล ผลป้อมมีเหลี่ยมชัดเจน ก้านผลยาว เนื้อผลสุกมีรสหวาน มีเมล็ดสีดำจำนวนมาก
พบทั่วทุกภาคของไทย
ผลอ่อนและปลีทำอาหาร ใบห่อของ กาบและหยวกใช้ในศิลปะการแทงหยวก
-
-

1537 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: