เผยแพร่เมื่อ/created date: 29 Mar 2020

กล้วยป่าระนอง

Musa acuminata Colla ssp. microcarpa (Becc.) Simmonds (กล้วยป่าระนอง)
กล้วยเถื่อน (ใต้)
MUSACEAE
ลำต้นเทียมสูง 2.5-.35 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางลำต้นเทียมต่ำกว่า 15 ซม. สีของกาบลำต้นเทียมสีเขียวมีปื้นดำ มีนวลเล็กน้อย ด้านใบมีสีแดง ก้านใบสีเขียวอมม่วง ก้านใบเปิด มีปีกสีชมพูอมแดง มีจุดดำ มีครีบเล็กน้อย เส้นกลางใบสีเขียว หลังใบมีไขมาก ใบชูขึ้น ก้านช่อดอกมีขนอ่อน ๆ ลักษณะของใบประดับค่อนข้างยาว สีด้านบนสีแดงอมม่วงมีนวล ด้านล่างโคนสีซีด ปลายสีแดงจัด ปลายใบประดับแหลม ม้วนงอ รูปร่างปลีป้อมคล้ายลูกข่าง การเรียงของใบประดับไม่ค่อยซ้อนกันมาก ดอกมีก้านดอกสั้น ขนาดผลเล็ก รูปร่างผล โค้งงอคล้ายกล้วยหอม มีจำนวน 10-16 ผลต่อหวี และ 5-6 หวีต่อเครือ เนื้อสีขาวมีเมล็ดมาก ผนังเมล็ดหนาและแข็ง
ภาคใต้
รับประทานปลี
-
-

1759 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: