เผยแพร่เมื่อ/created date: 29 Mar 2020

กล้วยอร่อย

Musa (AA Group) ‘A-roi’
MUSACEAE
ลำต้นเทียมมีความสูงไม่เกิน 2 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 15 ซม. กาบลำต้นสีเขียวอมเหลือง มีปื้นสีดำ มีนวลเล็กน้อย ก้านใบสีเขียวอ่อน มีนวลปานกลาง ก้านช่อดอกไม่มีขน ปลีสีแดงเทา มีนวล กาบปลีม้วนงอขึ้น เครือหนึ่งมีประมาณ 5 หวี หวีหนึ่งมี 10-14 ผล ผลมีขนาดใกล้เคียงกับกล้วยไข่ เนื้อผลสุกสีขาวอมเหลืองมีรสหวาน :
รับประทานผลสุก
-
-

1306 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: