เผยแพร่เมื่อ/created date: 17 Jun 2020

กล้วยประดับ

Heliconia indica Lamk.
HELICONIACEAE
กล้วยใบประดับเป็นไม้ล้มลุกมีเหง้า ส่วนที่อยู่เหนือดินคล้ายต้นกล้วย ขึ้นเป็นกอ ใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับ แผ่นใบใหญ่คล้ายใบกล้วย รูปขอบขนาน กว้าง 20 – 40 ซม. ยาว 60 – 90 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง ขนาดใหญ่ โคนช่อมีใบที่ลดรูปติดอยู่ ช่อดอกย่อยเรียงสลับระนาบเดียว มี 4 - 8 อัน เป็นรูปท้องเรือสีเขียวอ่อน ดอกย่อยมีเกสรเพศผู้ 6 อัน ผลมีเนื้อสีส้ม เปลี่ยนเป็นสีแดงเมื่อแก่ ออกดอกเกือบตลอดปี
ภูมิภาคมาเลเซีย นำเข้ามาปลูกในประเทศไทยเป็นไม้ประดับมีหลายสายพันธุ์
ปลูกเป็นไม้ประดับ
-
-

2709 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: