เผยแพร่เมื่อ/created date: 17 Jun 2020

หนาดใหญ่

Blumea balsamifera (L.) DC.
ASTERACEAE
ไม้พุ่มกึ่งไม้ล้มลุกที่มีอายุหลายปี สูง 1-3 เมตร แตกกิ่งก้านมาก ใบเดี่ยวออกเรียงสลับ รูปรียาวแกมรูปใบหอก ขอบใบหยัก แผ่นใบมีขนปกคลุม กว้าง 3 – 6.5 ซม. ยาว 10 – 17 ซม. ดอกออกเป็นช่อแยกแขนง ยาวถึง 50 ซม. ดอกย่อยสีเหลือง มีเกสรเพศผู้ 5 อัน ผลแห้งไม่แตก มีขนาดเล็ก ช่วงเวลาออกดอก ตุลาคม – กุมภาพันธ์
จีน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ใบต้มน้ำดื่มเป็นยาบำรุงกำลัง รักษาโรคหอบหืด แก้ปวดเอ็นและกระดูก คนไทยโบราณเชื่อว่าใบหนาดช่วยป้องกันผีได้
-
-

1455 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Blumea balsamifera (L.) DC. หนาดใหญ่ ASTERACEAE
NO. Scientific name Local name Family
1 Blumea balsamifera (L.) DC. ASTERACEAE
2 Blumea balsamifera (L.) DC. ASTERACEAE
3 Blumea balsamifera (L.) DC. ASTERACEAE
4 Blumea balsamifera (L.) DC. ASTERACEAE
5 Blumea balsamifera (L.) DC. ASTERACEAE
6 Blumea balsamifera (L.) DC. ASTERACEAE
7 Blumea balsamifera (L.) DC. ASTERACEAE
8 Blumea balsamifera (L.) DC. ASTERACEAE
9 Blumea balsamifera (L.) DC. ASTERACEAE
10 Blumea balsamifera (L.) DC. ASTERACEAE
11 Blumea balsamifera (L.) DC. ASTERACEAE
12 Blumea balsamifera (L.) DC. ASTERACEAE
13 Blumea balsamifera (L.) DC. ASTERACEAE
14 Blumea balsamifera (L.) DC. ASTERACEAE
15 Blumea balsamifera (L.) DC. ASTERACEAE
16 Blumea balsamifera (L.) DC. ASTERACEAE
17 Blumea balsamifera (L.) DC. ASTERACEAE
18 Blumea balsamifera (L.) DC. ASTERACEAE
19 Blumea balsamifera (L.) DC. ASTERACEAE
20 Blumea balsamifera (L.) DC. ASTERACEAE
21 Blumea balsamifera (L.) DC. ASTERACEAE
22 Blumea balsamifera (L.) DC. ASTERACEAE
23 Blumea balsamifera (L.) DC. ASTERACEAE
24 Blumea balsamifera (L.) DC. ASTERACEAE
25 Blumea balsamifera (L.) DC. ASTERACEAE
26 Blumea balsamifera (L.) DC. ASTERACEAE
27 Blumea balsamifera (L.) DC. ASTERACEAE
28 Blumea balsamifera (L.) DC. ASTERACEAE
29 Blumea balsamifera (L.) DC. Baymart ASTERACEAE
30 Blumea balsamifera (L.) DC. Kosokoma, Bai naat ASTERACEAE
31 Blumea balsamifera (L.) DC. Nad ASTERACEAE
32 Blumea balsamifera (L.) DC. Nad-yai ASTERACEAE
33 Blumea balsamifera (L.) DC. Nat Luang ASTERACEAE
34 Blumea balsamifera (L.) DC. Nhad ASTERACEAE
35 Blumea balsamifera (L.) DC. nhad ASTERACEAE
36 Blumea balsamifera (L.) DC. Oo soo ma, Bai Naat ASTERACEAE
37 Blumea balsamifera (L.) DC. Po Pa Do ASTERACEAE
38 Blumea balsamifera (L.) DC. Poe Plua La ASTERACEAE
39 Blumea balsamifera (L.) DC. Yo Hua La, ย่อหัวละ (Hmong). ASTERACEAE
40 Blumea balsamifera (L.) DC. พอปะล่ะ (Karen) ASTERACEAE
41 Blumea balsamifera (L.) DC. หนาดดอย ไข่ปู ASTERACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: