เผยแพร่เมื่อ/created date: 4 Apr 2021

ตานโมย

Aporosa wallichii Hk.f
Euphorbiaceae
ไม้ยืนต้น สูง 6-10 ม. ใบรูปรี ผิวใบเกลี้ยงไม่มีขน ดอกแยกเพศ ดอกเพศผู้ออกเป็นช่อยาว 2-5 ซม. มีกลีบเลี้ยง 3-5 กลีบ ดอกเพศเมียออกเป็นช่อสั้นๆ รังไข่ไม่มีขน ผลเป็นรูปมนรี แห้งแล้วแตก ภายในมี 1-2 เมล็ด มีเนื้อหุ้มเมล็ดสีชมพู ระยะเวลาออกดอก : ธ.ค.-ม.ค.
-
-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: