เผยแพร่เมื่อ/created date: 4 Apr 2021

มะม่วงป่า

Mangifera sylvatica Roxb.
Anacardiaceae
ไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบ สูง 10-18 ม. ใบรูปหอ กว้าง 4-7 ซม. ยาว 10-28 ซม. ผลกินได้ มีรสเปรี้ยวอมหวาน
-
-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: