เผยแพร่เมื่อ/created date: 4 Apr 2021

ไผ่ข้าวหลาม

Cephalostachyum pergracile Munro.
Poaceae
ไผ่ขนาดกลาง เส้นผ่านศูนย์กลางลำ 3-8 ซม. เนื้อลำหนาไม่เกิน 5 มม. กาบหุ้มลำสีน้ำตาลแกมส้ม หลุดล่วงง่าย ลำแก่สีเขียวอมเทา มีนวลสีขาวปกคลุม หน่อขนาดใหญ่ไม่นิยมรับประทาน เนื่องจากมีรสขมจัด ระยะเวลาออกดอก : ไม่แน่นอน โดยเมื่อออกดอกจะตายทั้งต้น
นิยมใช้ลำอายุ 6-10 เดือน ทำกระบอกข้าวหลาม ลำแก่ใช้นำมาสานเป็นผนังห้อง เพดาน และเครื่องจักรสาน
-
-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: