เผยแพร่เมื่อ/created date: 4 Jul 2021

หมากเหลือง

Dypsis lutescens (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf.
ปาล์มสามทาง
Arecaceae
ปาล์มแตกกอ สูงได้ถึง 8 เมตร ใบประกอบแบบขนนก กาบใบสีเหลืองอมเขียว ช่อดอกยาว 40-80 ซม. ดอกย่อยสีขาว ผลรูปกลมรี ผลดิบสีเขียว เมื่อสุกสีเหลืองอมส้ม ช่วงเวลาออกดอก ต.ค. – ธ.ค.
มาดากาสการ์
ปลูกเป็นไม้ประดับ
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม -

-

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Dypsis lutescens (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf. ปาล์มสามทาง ARECACEAE
2 Dypsis lutescens (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf. ปาล์มสามทาง ARECACEAE
3 Dypsis lutescens (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf. ปาล์มสามทาง ARECACEAE
4 Dypsis lutescens (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf. ปาล์มสามทาง ARECACEAE
5 Dypsis lutescens (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf. ปาล์มสามทาง ARECACEAE
6 Dypsis lutescens (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf. ปาล์มสามทาง ARECACEAE
7 Dypsis lutescens (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf. ปาล์มสามทาง ARECACEAE
8 Dypsis lutescens (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf. ปาล์มสามทาง ARECACEAE
9 Dypsis lutescens (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf. ปาล์มสามทาง ARECACEAE
10 Dypsis lutescens (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf. ปาล์มสามทาง ARECACEAE
11 Dypsis lutescens (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf. ปาล์มสามทาง ARECACEAE
12 Dypsis lutescens (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf. ปาล์มสามทาง ARECACEAE
13 Dypsis lutescens (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf. ปาล์มสามทาง ARECACEAE
14 Dypsis lutescens (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf. ปาล์มสามทาง ARECACEAE
15 Dypsis lutescens (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf. ปาล์มสามทาง ARECACEAE
16 Dypsis lutescens (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf. ปาล์มสามทาง ARECACEAE
17 Dypsis lutescens (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf. ปาล์มสามทาง ARECACEAE
18 Dypsis lutescens (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf. ปาล์มสามทาง ARECACEAE
19 Dypsis lutescens (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf. ปาล์มสามทาง ARECACEAE
20 Dypsis lutescens (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf. ปาล์มสามทาง, หมากเหลือง ARECACEAE
21 Dypsis lutescens (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf. ปาล์มสามทาง, หมากเหลือง ARECACEAE
22 Dypsis lutescens (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf. ปาล์มสามทาง, หมากเหลือง ARECACEAE
23 Dypsis lutescens (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf. ปาล์มสามทาง, หมากเหลือง ARECACEAE
24 Dypsis lutescens (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf. ปาล์มสามทาง, หมากเหลือง ARECACEAE
25 Dypsis lutescens (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf. ปาล์มสามทาง, หมากเหลือง ARECACEAE
26 Dypsis lutescens (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf. ปาล์มสามทาง, หมากเหลือง ARECACEAE
27 Dypsis lutescens (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf. ปาล์มสามทาง, หมากเหลือง ARECACEAE
28 Dypsis lutescens (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf. ปาล์มสามทาง, หมากเหลือง ARECACEAE
29 Dypsis lutescens (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf. ปาล์มสามทาง, หมากเหลือง ARECACEAE
30 Dypsis lutescens (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf. ปาล์มสามทาง, หมากเหลือง ARECACEAE
31 Dypsis lutescens (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf. ปาล์มสามทาง, หมากเหลือง ARECACEAE
32 Dypsis lutescens (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf. ปาล์มสามทาง, หมากเหลือง ARECACEAE
33 Dypsis lutescens (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf. ปาล์มสามทาง, หมากเหลือง ARECACEAE
34 Dypsis lutescens (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf. ปาล์มสามทาง, หมากเหลือง ARECACEAE
35 Dypsis lutescens (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf. หมากเหลือง ARECACEAE
36 Dypsis lutescens (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf. หมากเหลือง ARECACEAE
37 Dypsis lutescens (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf. หมากเหลือง ARECACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: