เผยแพร่เมื่อ/created date: 5 Jul 2021

เต่าร้างยักษ์ภูคา

Caryota obtuse Griff.
-
Arecaceae
ปาล์มลำต้นเดี่ยว สูงถึง 30 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางต้น ประมาณ 30 ซม. ใบประกอบแบบขนนก 2 ชั้น ขนาดใหญ่ ทางใบยาวถึง 6 เมตร ดอกออกเป็นช่อยาวถึง 3 เมตร ผลรูปทรงกลมขนาดประมาณ 3 ซม. ช่วงเวลาออกดอก เม.ย. – พ.ค.
อินเดีย พม่า ไทยและลาว
ปลูกเป็นไม้ประดับ
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม -

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: