เผยแพร่เมื่อ/created date: 4 Jul 2021

เปาโรติส

Acoelorrhaphe wrightii (Griseb. & H.Wendl.) H.Wendl. ex Becc.
Arecaceae
ปาล์มแตกกอ สูงได้ถึง 6 เมตร ใบรูปพัด ขอบใบจักลึกถึงสะดือ แผ่กางรูปครึ่งวงกลม ก้านใบยาวประมาณ 1 เมตร ช่อดอกยาวได้ถึง 1 เมตร ผลกลมขนาด 1 ซม. ผลสุกสีสืม
อเมริกากลาง
ปลูกเป็นไม้ประดับ
-
-

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Acoelorrhaphe wrightii (Griseb. & H.Wendl.) H.Wendl. ex Becc. เปาโรติส ARECACEAE
2 Acoelorrhaphe wrightii (Griseb. & H.Wendl.) H.Wendl. ex Becc. เปาโรติส ARECACEAE
3 Acoelorrhaphe wrightii (Griseb. & H.Wendl.) H.Wendl. ex Becc. เปาโรติส ARECACEAE
4 Acoelorrhaphe wrightii (Griseb. & H.Wendl.) H.Wendl. ex Becc. เปาโรติส ARECACEAE
5 Acoelorrhaphe wrightii (Griseb. & H.Wendl.) H.Wendl. ex Becc. เปาโรติส ARECACEAE
6 Acoelorrhaphe wrightii (Griseb. & H.Wendl.) H.Wendl. ex Becc. เปาโรติส ARECACEAE
7 Acoelorrhaphe wrightii (Griseb. & H.Wendl.) H.Wendl. ex Becc. เปาโรติส ARECACEAE
8 Acoelorrhaphe wrightii (Griseb. & H.Wendl.) H.Wendl. ex Becc. เปาโรติส ARECACEAE
9 Acoelorrhaphe wrightii (Griseb. & H.Wendl.) H.Wendl. ex Becc. เปาโรติส ARECACEAE
10 Acoelorrhaphe wrightii (Griseb. & H.Wendl.) H.Wendl. ex Becc. เปาโรติส ARECACEAE
11 Acoelorrhaphe wrightii (Griseb. & H.Wendl.) H.Wendl. ex Becc. เปาโรติส ARECACEAE
12 Acoelorrhaphe wrightii (Griseb. & H.Wendl.) H.Wendl. ex Becc. เปาโรติส ARECACEAE
13 Acoelorrhaphe wrightii (Griseb. & H.Wendl.) H.Wendl. ex Becc. เปาโรติส ARECACEAE
14 Acoelorrhaphe wrightii (Griseb. & H.Wendl.) H.Wendl. ex Becc. เปาโรติส ARECACEAE
15 Acoelorrhaphe wrightii (Griseb. & H.Wendl.) H.Wendl. ex Becc. เปาโรติส ARECACEAE
16 Acoelorrhaphe wrightii (Griseb. & H.Wendl.) H.Wendl. ex Becc. เปาโรติส ARECACEAE
17 Acoelorrhaphe wrightii (Griseb. & H.Wendl.) H.Wendl. ex Becc. เปาโรติส ARECACEAE
18 Acoelorrhaphe wrightii (Griseb. & H.Wendl.) H.Wendl. ex Becc. เปาโรติส ARECACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: