เผยแพร่เมื่อ/created date: 4 Jul 2021

ราเฟีย

Raphia sp.
-
Arecaceae
ปาล์มลำต้นเดี่ยว สูงถึง 15 เมตร ใบประกอบแบบขนนก ยาว 10-12 เมตร ช่อดอกยาวได้ถึง 3 เมตรห้อยลง ผลรูปกลมรี ขนาด3-4 ซม. ผิวเป็นเกล็ดมันเลื่อม เรียงซ้อนกัน เนื้อด้านในสีขาว
-
ทวีปแอฟริกา
ปลูกเป็นไม้ประดับ ผลแห้งใช้ตกแต่ง หรือน้ำมาต้มกินเนื้อด้านใน ห้ามกินดิบเพราะเป็นพิษ
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม -

-
-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: