เผยแพร่เมื่อ/created date: 4 Jul 2021

ปาล์มเจ้าหญิง

Dictyosperma album (Bory) H.Wendl. & Drude ex Scheff.
Arecaceae
ปาล์มลำต้นเดี่ยว สูงถึง 12 เมตร ใบประกอบแบบขนนก ยาวประมาณ 2.5 เมตร ช่อดอกขนาด 30-40 ซม. แตกแขนงมาก ผลรูปรี ผลสุกสีม่วงดำ เมล้ดสีน้ำตาล
ทวีปแอฟริกา
ปลูกเป็นไม้ประดับ
-
-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: