เผยแพร่เมื่อ/created date: 4 Jul 2021

ปาโลแซนโตส

Triplaris cumingiana Fisch. & C.A.Mey.ex C.A.Mey.
-
Polygonaceae
ไม้ยืนต้นสูงถึง 20 เมตร แยกต้นแยกเพศ ใบเดี่ยวเรียงสลับ กวาง 6-10 ซม. นาว 15-25 ซม. ช่อดอกออกปลายกิ่ง ช่อดอกเพศผู้ยาวกว่าช่อดอกเพศเมีย ดอกเพศเมียมีกลับรวม 3 กลีบและจะเจริญเป็นปีกของผล ผลรูปรี ขนาด 1-2 ซม.มี 3 ปีก ผลแก่สีแดงอมชมพู ช่วงเวลาออกดอก ก.พ.-มี.ค.
ทวีปอเมริกาใต้
ปลูกเป็นไม้ประดับ
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม -

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: