เผยแพร่เมื่อ/created date: 4 Jul 2021

หมากปีแน

Iguanura wallichiana (Mart.) Becc.
เมร็ง ,หมากตอกใบใหญ่
Arecaceae
ปาล์มลำต้นเดี่ยว สูงถึง 1-2 เมตร หรือมีบ้างอาจสูงถึง 5 เมตร ใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียว ใบอ่อนมักมีสีน้ำตาลแดง
ภาคใต้ตอนล่างของไทยและคาบสมุทรมลายู
ปลูกเป็นไม้ประดับ
-
-

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: