เผยแพร่เมื่อ/created date: 4 Jul 2021

ตองแตบ

Macaranga denticulata (Blume) Mull.Arg.
ตองเด้า,ปอขี้แฮด,ปอหมัน
Euphorbiaceae
ไม้ต้นสูง 8-12 เมตร ใบเดี่ยวรูปไข่แกมรูปสามเหลี่ยม ดอกขนาดเล็ก แยกเพศอยู่ต่างต้น ไม่มีกลีบดอก ผลกลม เว้าเป็น2 พู ชนาด2 มม. มีเน้อสีส้มบางๆ ช่วงเวลาออกดอก พ.ค.-ก.ค.
พบขึ้นตามป่าดิบแล้งและขึ้นประปรายในป่าผลัดใบตามแนวรอยต่อ
-
-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: