เผยแพร่เมื่อ/created date: 4 Jul 2021

ฮ้อยจั่น

Engelhardtia serrata Blume
ค่าหด,ลมลีบ
Juglandaceae
ไม้ยืนต้นผลัดใบ สูงถึง 30 เมตร ใบประกอบแบบขนนก ขอบใบหยักฟันเลื่อย ดอกออกเป็นช่อ แยกเพศแยกต้น ช่อดอกเพศผู้ยาวน้อยกว่า 5 ซม. ช่อดอกเพศเมี่ยยาว 6-15 ซม. ผลกลมมีปีกยาว 3 ปีก ช่วงเวลาออกดอก ธ.ค. – ก.พ.
พบขึ้นตามป่าดิบแล้งและป่าผลัดใบทาภาคเหนือ
เปลือกต้นด้านในมีความเหนียว คนโบราณนำมาจักสานให้เป็นผืน ใช้รองสัปคับหรือที่นั่งบนหลังช้าง
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม -

-

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: