เผยแพร่เมื่อ/created date: 4 Jul 2021

ไผ่ไร่

Gingantochloa albociliata (Munro) Kurz
ไม้คาย,ไม้ผาก
Poaceae
ต้นไผ่สูงถึง 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-3 ซม. แตกกอเป็นพุ่มกว้าง มีกิ่งย่อยแตกแขนง ใบรูปหอกแคบ กว้าง 2 ซม. ยาว 10-15 ซม.ปลายใบแหลม ขอบใบคม ช่วงเวลาออกดอก ช่วงฤดูหนาว
พบขึ้นในป่าดิบแล้งและป่าผลัดใบ
นิยมใช้หน่อรับประทานอาหาร
-
-

1354 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: