เผยแพร่เมื่อ/created date: 28 Nov 2021

ตีนนก

Vitex limonifolia Wall.ex.Walp.
-
Lamiaceae
เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบ สูงถึง 15เมตร ใบประกอบมี 3 ใบย่อย ก้านใบร่วมมีปีกดอกสีขาวอมสีม่วงอ่อน ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง ผลกลมสีม่วงเข้มถึงดำ ช่วงเวลาออกดอก มิ.ย. – ต.ค.
พบขึ้นในป่าดิบแล้งและป่าผลัดใบ
-
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม -

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: