เผยแพร่เมื่อ/created date: 4 Jul 2021

เม่าส้ม

Anitidesma acidum Retz.
เม่าสร้อย, มักเม่า
Phyllanthaceae
ไม้พุ่ม สูง 2-4 เมตร ใบเดี่ยวเรียงสลับ ดอกสีเขียวอ่อนขนาดเล็ก ออกเป็นช่อยาว 3-5 ซม. ผลกลม ขนาด 4 มม.เมื่อสุกสีแดงม่วง ช่วงเวลาออกดอก ธ.ค. – ก.พ.
พบขึ้นตามป่าไม้ผลัดใบ
ยอดอ่อนและผลกินได้
-
-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: