เผยแพร่เมื่อ/created date: 4 Jul 2021

ไผ่บง

Bambusa nutans Wall.ex Munro
Poaceae
ไผ่ขนาดกลาง ลำต้นมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 – 8 ซม. ขึ้นเป็นกอแน่น แตกกิ่งตั้งฉากกับลำจำนวนมาก ใบเดี่ยวรูปแถบ จะออกดอกเมี่อไผ่ใกล้จะตาย (ไผ่ตายขุย)
พบขึ้นในป่าดิบแล้งและป่าผลัดใบ
หน่อใช้กินเป็นอาหาร
-
-

1679 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: