เผยแพร่เมื่อ/created date: 4 Jul 2021

ตองกง

Thysanolaena latifolia (Roxb.ex Hornem.) Honda
หญ้าไม้กวาด
Poaceae
พืชล้มลุก อายุหลายปี เจริญแตกเป็นก่อ ใบเดี่ยว แผ่นใบรูปหอกเรียวยาว ปลายใบแหลม ดอกออกเป็นช่อขนาดใหญ่ปลายลำต้น มีดอกย่อยขนาดจำนวนมาก ผลขนาดเล็ก 1 มม. ช่วงเวลาออกดอก ส.ค. - พ.ย.
พบขึ้นตามที่โล่งแจ้งในป่าดิบแล้งและป่าผลัดใบทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ช่อดอกใช้ทำไม้กวาด
-
-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: