เผยแพร่เมื่อ/created date: 4 Jul 2021

กลิ้งกลางดง

Dioscorea bulbifera L.
มันทราย ,มันนก,ว่านพระฉิม
Dioscoreaceae
ไม้เลื้อยอายุปีเดียว มีลำต้นใต้ดินรูปกลมแป้น สามารถสร้างหัวอากาศได้ ตามชอกใบ ใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปหัวใจ ช่อดอกแยกเพศอยู่ต่างต้น ดอกย่อยขนาดเล็ก กลีบดอก 6 กลีบ เรียงเป็น 2 ชั้น ผลเป็นฝักทรงรูป มีปีกแยกออกเป็น 3 สัน ช่วงเวลาออกดอก ก.ค.- ก.ย.
พบขึ้นตามป่าดิบแล้งและป่าผลัดใบ
ลำต้นใต้ดินทำให้สุกแล้วรับประทานได้ มีสรรพคุณเป็นยาขับปัสสาวะ แก้บิด บำรุงธาตุ แก้น้ำเหลืองเสีย
-
-

9158 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: