เผยแพร่เมื่อ/created date: 4 Jul 2021

ระกำ

Salacca wallichiana (Gaertn.) Voss
-
Arecaceae
พืชวงศ์ปาล์ม จัดเป็นชนิดเดียวกันกับ สละ ต้นเป็นเหงาใต้ดิน ก้านใบเป็นลำกลมยาว มีหนามแข็ง แผ่นใบรูปรียาว ดอกสีแดง ออกเป็นช่อ ผลกลม ผิวแข็งขรุขระ เมื่อสุกมีสีสีแดงคล้ำ ช่วงเวลาออกดอก ส.ค. – ก.ย.
พบปลูกทางภาคใต้และภาคตะวันออก
นิยมใช้หน่อรับประทานอาหาร ทางภาคใต้จะใช้ผลระกำ ทำแกงส้ม ตำน้ำพริก แทนมะนาว เพราะมีรสเปรี้ยว
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม -

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: