เผยแพร่เมื่อ/created date: 5 Jul 2021

พระยาถลาง

Kerriodxa elegans J.Dransf.
ARECACEAE
ปาล์มลำต้นเดี่ยว แยกเพศแยกต้น สูงถึง 5 เมตร ใบประกอบรูปพัดกว้างถึง 2 เมตร ท้องใบมีนวลสีขาวเคลือบ ดอกออกเป็นช่อสีขาวนวล ผลกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 ซม. ผลแก่มีสีส้ม ช่วงเวลาออกดอก ม.ค-มี.ค.
เป็นพืชถิ่นเดียวของไทย พบขึ้นตามป่าดิบชื้นทางภาคใต้ตอนกลาง
ปลูกเป็นไม้ประดับ
-
-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: