เผยแพร่เมื่อ/created date: 15 Sep 2021

ลานวัด

Corypha umbraculifera L.
ลานเชียงใหม่
Arecaceae
ลำต้นสูงได้ถึง 34 เมตร ใบประกอบรูปพัดขนาดใหญ่ ยาวได้ถึง 7 เมตร ดอกสีขาวนวล ออกเป็นช่อตั้งขยาดใหญ่ ยาว 6-8 เมตร ผลทรงกลม ขนาด 3-4 เซนติเมตร ช่วงเวลาออกดอก ออกดอกเพียงครั้งเดียว เมื่อมีอายุมากกว่า 30 ปี
ประเทศอินเดีย (นำมาปลูกในจังหวัดเชียงใหม่)
คนโบราณใช้ใบแทนกระดาษเพื่อนเขียนอักษรและใช้ทำร่มพื้นเมือง
-
-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: