เผยแพร่เมื่อ/created date: 15 Sep 2021

หว้าขี้กวาง

Psydrax umbellata (Wight) Bridson
-
Rubiaceae
ไม้ยืนต้นสูง 4 เมตร ใบรูปไข่กว้าง หลังใบสีเขียวเข้ม ดอกสีขาวออกเป็นกระจุกตามซอกใบ มีกลิ่นหอม โคนกลีบเลี้ยงเชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็น 5 กลีบ กลีบดอก 4 กลีบ ผลกลม ช่วงเวลาออกดอก ต.ค. – ธ.ค.
อินเดีย พม่าและไทย
-
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม -

-

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: