เผยแพร่เมื่อ/created date: 15 Sep 2021

มะยงชิด

Bouea oppositifolia (Roxb.)Meisn.
Anacardiaceae
ไม้ยืนต้น สูงถึง 8 เมตร ใบเดี่ยว รูปรี คล้ายใบมะปรางแต่มีขนาดเล็กกว่า ดอกขนาดเล็ก ออกรวมกันเป็นช่อที่ปลายกิ่ง ผลรูปทรงรี ผลอ่อนสีเขียว เมื่อสุกจะมีสีเหลืองอมส้ม มีเนื้อฉ่ำน้ำรสเปรี้ยวอมหวาน ถ้ามีรสเปรี้ยวมากจะเรียกว่า มะยงห่าง ช่วงเวลาออกดอก พ.ย. – ธ.ค.
ภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
ผลสุกรับประทานเป็นผลไม้
-
-

354340 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: