เผยแพร่เมื่อ/created date: 15 Sep 2021

ตะแบกเลือด

Terminalia mucronata Craib & Hutch.
เปื๋อย มะเกลือเลือด
Combretaceae
ไม้ยืนต้น สูงถึง 30 เมตร เปลือกลำต้นมักร่อนหลุดเป็นแผ่น ใบเดี่ยว เรียงแบบตรงข้าม มีขนสีน้ำตาลปกคลุม ดอกสีขาวแกมเหลืองอ่อน ออกเป็นช่อ ผลรูปรี มีปีกตามยาว 2 ปีก ช่วงเวลาออกดอก ก.ย. – พ.ย.
ประเทศไทยและภูมิภาคอินโดจีน
เนื้อไม้แข็ง ใช้ทำแผ่นกระดาน
-
-

1179 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: