เผยแพร่เมื่อ/created date: 15 Sep 2021

ไกร

Ficus superba (Miq.)Miq.
ไทรเลียบ โพไทร
Moraceae
ไม้ยืนต้น สูงได้ถึง 35 เมตร ทุกส่วนมีน้ำยางสีขาว ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับรอบกิ่ง ช่อดอกและผลเป็นรูปทรงกลม เมื่อแก่เต็มที่มีขนาด 2-2.5 เซนติเมตร ออกสีม่วงแต้มด้วยจุดสีชมพู ช่วงเวลาออกดอก มี.ค. – พ.ค.
ตอนใต้ของจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ผลเป็นอาหารของนกและสัตว์หลายชนิดหรือใช้ปลูกประดับ
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม -

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: