เผยแพร่เมื่อ/created date: 15 Sep 2021

การเวก

Artabotys siamensis Miq.
กระดังงาเถา กระดังงาป่า
Annonaceae
ไม้เถาเนื้อไม้แข็ง ใบเดี่ยว รูปรี ผิวใบเกลี้ยง ดอกอ่อนสีเขียว พอแก่เป็นสีเหลือง กลีบดอกหนามี 6 กลีบ ผลกลม มีก้านผลชัดเจน ออกเป็นกระจุก ช่วงเวลาออกดอก ออกดอกตลอดปี
เขตร้อนของทวีปเอเซีย
ปลูกเป็นไม้ประดับเนื่องจากดอกมีความสวยงามและให้กลิ่นหอม
-
-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: