เผยแพร่เมื่อ/created date: 15 Sep 2021

จันทน์หอม

Mansonia gagei J.R.Drumm. ex Prain
จันทน์ชะมด จันทน์พม่า
Malvaceae
ไม้ยืนต้น สูงได้ถึง 20 เมตร ใบเดี่ยว รูปไข่แกมรูปขอบขนาน โคนใบเบี้ยว ขอบใบหยัก ดอกสีขาว ออกเป็นช่อ ผลแห้ง มีปีกเดียวยื่นยาวจากตัวผล ช่วงเวลาออกดอก ส.ค. – ต.ค.
อินเดีย ไทยและพม่า
แก่นมีน้ำมันหอมระเหย ใช้สร้างพระโกศใช้ในงานราชพิธี ทำเครื่องใช้ ดอกไม้จันทน์ ธูปและเครื่องหอม
-
-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: