เผยแพร่เมื่อ/created date: 15 Sep 2021

ประยงค์

Aglaia odorata Lour.
ขะยม พะยงค์ หอมไกล
Meliaceae
ไม้พุ่ม สูง 2-4 เมตร แตกกิ่งก้านมาก ใบประกอบแบบขนนก มีใบย่อย 3-5 ใบ ดอกสีเหลือง ออกเป็นช่อยาว 5-10 เซนติเมตร มีกลิ่นหอม ผลรูปทรงกลมขนาดเล็ก ช่วงเวลาออกดอก ตลอดปี
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ปลูกประดับ ประเทศมาเลเซียนำดอกมาแช่น้ำดื่มเพื่อลดไข้
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม -

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: