เผยแพร่เมื่อ/created date: 15 Sep 2021

บุหง่าส่าหรี

Citharexylum spinosum L.
บุหงาแต่งงาน
Verbenaceae
ไม้ยืนต้น สูง 3-8 เมตร ใบเดี่ยวเรียงตรงข้าม แผ่นใบรูปใบหอกดอกสีขาว ออกเป็นช่อ ยาวประมาณ 10 เซนติเมตร ให้กลิ่นหอมแรงช่วงเวลากลางคืน ช่วงเวลาออกดอก ตลอดปี
ทวีปอเมริกาใต้
ดอกให้กลิ่นหอมมากจึงนิยมปลูกประดับ
-
-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: