เผยแพร่เมื่อ/created date: 15 Sep 2021

ลั่นทมแดง

Plumeria rubra L.
Apocynaceae
ไม้พุ่มสูง 3-6 เมตร ใบเดี่ยว เรียงเวียนรอบกิ่ง ปลายใบแหลม ดอกสีแดง ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง ผลเป็นฝักคู่ รูปยาวรี มีเมล็ดจำนวนมาก ช่วงเวลาออกดอก ตลอดปี
ทวีปอเมริกากลางและอเมริกาใต้
เปลือกต้น แก้ไข้ แก้ปวดฟัน เนื้อไม้ แก้ไอ ขับพยาธิ ใบแก้ปอดบวม รักษาหืด และนิยมปลูกประดับ
-
-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: