เผยแพร่เมื่อ/created date: 15 Sep 2021

กระท้อน

Sandoricum koetjape (Burm.f.) Merr.
มะต้อง
Meliaceae
ไม้ยืนต้น สูงได้ถึง 28 เมตร ใบประกอบ แบบมีใบย่อย 3 ใบ ใบแก่แห้งจะเปลี่ยนเป็นสีส้มแดง ดอกสีเหลืองหม่น ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง ผลสด เปลือกผลหนา เมล็ดมีเนื้อหุ้มสีขาว รสเปรี้ยวหรือหวาน ช่วงเวลาออกดอก มี.ค. – เม.ย.
เอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เปลือกต้น ต้มน้ำดื่มแก้ท้องเสีย ผลกินเป็นผลไม้ มีฤทธิ์เป็นยาระยาย
-
-

1406 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Sandoricum koetjape (Burm.f.) Merr. กระท้อน MELIACEAE
2 Sandoricum koetjape (Burm.f.) Merr. กระท้อน MELIACEAE
3 Sandoricum koetjape (Burm.f.) Merr. กระท้อน MELIACEAE
4 Sandoricum koetjape (Burm.f.) Merr. กระท้อน MELIACEAE
5 Sandoricum koetjape (Burm.f.) Merr. กระท้อน MELIACEAE
6 Sandoricum koetjape (Burm.f.) Merr. กระท้อน MELIACEAE
7 Sandoricum koetjape (Burm.f.) Merr. กระท้อน MELIACEAE
8 Sandoricum koetjape (Burm.f.) Merr. กระท้อน MELIACEAE
9 Sandoricum koetjape (Burm.f.) Merr. กระท้อน MELIACEAE
10 Sandoricum koetjape (Burm.f.) Merr. กระท้อน MELIACEAE
11 Sandoricum koetjape (Burm.f.) Merr. กระท้อน MELIACEAE
12 Sandoricum koetjape (Burm.f.) Merr. กระท้อน MELIACEAE
13 Sandoricum koetjape (Burm.f.) Merr. กระท้อน MELIACEAE
14 Sandoricum koetjape (Burm.f.) Merr. กระท้อน MELIACEAE
15 Sandoricum koetjape (Burm.f.) Merr. กระท้อน MELIACEAE
16 Sandoricum koetjape (Burm.f.) Merr. กระท้อน MELIACEAE
17 Sandoricum koetjape (Burm.f.) Merr. กระท้อน MELIACEAE
18 Sandoricum koetjape (Burm.f.) Merr. กระท้อน MELIACEAE
19 Sandoricum koetjape (Burm.f.) Merr. กระท้อน MELIACEAE
20 Sandoricum koetjape (Burm.f.) Merr. กระท้อน MELIACEAE
21 Sandoricum koetjape (Burm.f.) Merr. กระท้อน MELIACEAE
22 Sandoricum koetjape (Burm.f.) Merr. กระท้อน MELIACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: