เผยแพร่เมื่อ/created date: 15 Sep 2021

ตุ้มหลวง

Neolamarckia cadamba (Roxb.) Bosser
กระทุ่ม ตะกู ตุ้มก้านยาว ตะโกส้ม
Rubiaceae
ไม้ยืนต้น สูงได้ถึง 15-30 เมตร ใบเดี่ยว ออกตรงข้าม มีหูใบรูปสามเหลี่ยม ดอกสีเหลืองนวล ออกติกันเป็นก้อนกลมแน่น ขนาด 4 -5 ซม. ผลขนาดเล็ก เรียงอัดแน่นเป็นก้อนกลม เมื่อแก่มีสีน้ำตาล ช่วงเวลาออกดอก พ.ย. – ก.พ.
อินเดียถึงเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
เนื้อไม้อ่อน ใช้ทำกระดานหรือฝาที่ใช้งานในร่ม ใช้ทำเยื่อกระดาษ
-
-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: