เผยแพร่เมื่อ/created date: 15 Sep 2021

เข็มป่า

Ixora butterwichkii Hole
เข็มพวง
Rubiaceae
ไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นขนาดเล็ก สูง 2-4 เมตร ใบเดี่ยว ออกเป็นคู่ตรงข้าม ดอกสีชมพูอ่อน ออกเป็นช่อยาวประมาณ 30 ซม.ผลกลมขนาด 0.5 ซม. ช่วงเวลาออกดอก ส.ค. – ต.ค.
ทางภาคเหนือของประเทศไทยและพม่า
สามารถนำมาปลูกเป็นไม้ประดับได้ดี
-
-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: