เผยแพร่เมื่อ/created date: 15 Sep 2021

ไผ่เหลือง

Bambusa vulgaris ‘Vittata’
Poaceae
ลำไผ่ยาวตรง มักแตกกิ่งก้านตั้งแต่ระดับล่างแต่แตกไม่มาก บริเวณข้อที่กิ่งแตกออก 3 กิ่ง ลำไผ่มีสีเหลืองสดและมีแถบสีเขียวพาดตามยาว 1-4 แถบ ใบรูปรีแคบยาว 5-15 ซม. ช่วงเวลาออกดอก จะออกดอกก่อนจะตาย
เอเซียตะวันออกเฉียงใต้
ใช้ปลูกประดับสวน บ้านเรือน
-
-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: