เผยแพร่เมื่อ/created date: 4 Oct 2021

น้ำเต้าต้น

Crescentia cujete L.
น้ำเต้าญี่ปุ่น
Bignoniaceae
ไม้พุ่ม สูง 2-4 เมตร ใบเดี่ยว เรียงสลับรอบกิ่ง ดอกสีเขียวอ่อน ออกดอก1-2 ดอกตามลำต้นและกิ่ง โคนกลีบเชื่อมกันเป็นหลอด ปลายกลีบแยก 5 แฉก ผลรูปทรงกลมขนาด 15-25 ซม. ออกดอกตลอดปี
ทวีปอเมริกากลางและใต้
นิยมใช้ปลูกเป็นพืชประดับ
-
-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: