เผยแพร่เมื่อ/created date: 4 Oct 2021

มะปราง

Bouea macrophylla Griff.
-
Anacardiaceae
ไม้ต้นสูงถึง 20 เมตร ใบเดี่ยว เรียงเวียนรอบกิ่ง ดอกสีเหลืองออกเป็นช่อ ยาว 8- 15 เมตร ผลรูปทรงรี มีทั้งรสหวานและรสเปรี้ยว ช่วงเวลาออกดอก ก.พ.-เม.ย.
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กินผลเป็นผลไม้
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม -

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: