เผยแพร่เมื่อ/created date: 31 Nov 2021

ยอป่า

Morinda tomentosa B.Heyne ex Roth
RUBIACEAE
ไม้ต้นสูงถึง 15 เมตร ใบเดี่ยวรูปรี ท้องใบมีขนหนาแน่น ดอกออกเป็นช่อสั้นๆ ตรงข้ามกับใบ ดอกย่อยสีขาว มี 5-6 กลีบ มีกลิ่นหอม ผลกลมหรือเกือบกลม เมื่อสุกมีสีดำ ช่วงเวลาออกดอก:พ.ค. – ส.ค.
อินเดีย เมียนมาร์ ไทย และภูมิภาคอินโดจีน
แก่นใช้ต้มน้ำดื่ม เป็นยาขับและฟอกโลหิต แก้ลมจุกเสียดแน่นเฟ้อ
-
-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: