เผยแพร่เมื่อ/created date: 28 Nov 2021

เหมือดจี้

Memecylon scutellatum (Lour.) Hook.& Am.
เหมือดฟอง พลองขี้นก เหมือดแด
MELASTOMATACEAE
ไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็ก สูงถึง 6 เมตร เปลือกแตกเป็นร่องตามยาว ใบเดี่ยวเรียงตรงข้าม สีเขียวเป็นมัน ดอกออกเป็นช่อกระจุกจากซอกใบ กลีบดอกสีม่วง ผลรูปกลมแป้น เมื่อสุกสีม่วง มี 1 เมล็ด ช่วงเวลาออกดอก:เม.ย. – พ.ค.
ภาคตะวันออกของจีนและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ใบอ่อน ยอดอ่อน รับประทานเป็นผักสดกับลาบ ผลสุกรับประทานได้
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม -

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: