เผยแพร่เมื่อ/created date: 31 Nov 2021

มะเกี๋ยง

Cleistocalyx nervosum var. paniala
MYRTACEAE
ไม้ต้นสูง ได้ถึง 15 เมตร ใบเดี่ยว ออกตรงข้าม ผิวใบเรียบเกลี้ยง ดอกออกเป็นช่อ ยาว 5 – 10 ซ.ม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกอย่างละ 4 กลีบ มีเกสรเพศผู้จำนวนมาก ผลรูปไข่ เมื่อสุกเป็นสีม่วงแดงจนถึงสีดำ มีรสเปรี้ยวอมฝาด
อินเดีย ตอนใต้ของจีนและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ผลสุกรับประทานได้หรือนำเมล็ดมาผลิตเป็นอาหารแปรรูป เช่น น้ำมะเกี๋ยง ไวน์ และแยมมะเกี๋ยง เปลือกให้สีย้อมผ้าสีน้ำตาลแดง
-
-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: