เผยแพร่เมื่อ/created date: 31 Nov 2021

สลักป่า

Morinda coreia Ham.
ยอป่า สลักหลวง
RUBIACEAE
ไม้ต้นสูงถึง 15 เมตร ใบเดี่ยว รูปรี ผิวใบเกลี้ยง ช่อดอกออกตรงข้าใบ ดอกย่อยสีขาว มี5-6 กลีบ มีกลิ่นหอม ผลกลม ผิวเกลี้ยง เมื่อสุกเป็นสีดำ ช่วงเวลาออกดอก: พ.ค. – ส.ค.
อินเดีย เมียนมาร์ ไทยและภูมิภาคอินโดจีน
ใบรักษาริดสีดวงทวาร ผลสุก ช่วยขับลม ขับระดูสตรี
-
-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: