เผยแพร่เมื่อ/created date: 31 Nov 2021

ล่ำตาควาย

Diospyros coaetanea Fletcher
หอมขวาน
EBENACEAE
ไม้ต้นผลัดใบ สูงถึง 20 เมตร ใบเดี่ยว เรียงสลับซ้ายขวา รูปรี ดอกแยกเพศ มีกลีบเลี้ยงและกลีบดอก อย่างละ 4 กลีบ ผลสดมีเนื้ออหนานุ่ม รูปกลมแป้น มีกลีบเลี้ยงติดทนที่ขั้ว ช่วงเวลาออกดอก:มี.ค. – พ.ค.
พบเฉพาะประเทศไทย
ผลกินได้ หรือเป็นอาหารของสัตว์ป่า
-
-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: