เผยแพร่เมื่อ/created date: 31 Nov 2021

ดิ๊กเดียม

Ceriscoides turgida (Roxb.) Tirveng.
กระเบียน จิ๊เดียม หมุยขาว
RUBIACEAE
ไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูง 4- 8 เมตร เปลือกสีเทาแกมน้ำตาล หลุดล่อนเป็นแผ่นบาง ใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก รูปไข่กลับ ดอกแยกเพศสีขาวอมเหลือง ผลรูปไข่หรือกลม ยาว 2.5-7.5 ซ.ม.ค่อนข้างแข็ง เมล็ดแบน ช่วงเวลาออกดอก: มี.ค. – พ.ค.
อินเดีย เมียนมาร์ และไทย
เปลือกไม้มีสรรพคุณแก้ริดสีดวงทวาร ใบตำพอกรักษาแผลสด หรือขยี้ทาแก้กลากเกลื้อน เนื้อไม้ใช้ทำเครืองเรือน เครื่องมือเครื่องใช้
-
-

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: