เผยแพร่เมื่อ/created date: 14 Nov 2021

ทังใบช่อ

Nothaphoebe umbelliflora (Blume) Blume
LAURACEAE
ไม้ยืนต้น สูงถึง 20 เมตร ใบเดี่ยว เรียงสลับ ยอดอ่อนมีขน ดอกออกเป็นช่อแตกแขนงตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ดอกย่อยขนาดเล็ก ผลรูปรี ขนาด 3 เซนติเมตร เมื่อสุกสีแดงเข้มแล้วเปลี่ยนเป็นสีดำ ก้านผลสีแดง ช่วงเวลาออกดอก: สิงหาคม-กันยายน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
-
-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: